Butični dogodki

Butični dogodki

Poglobljena srečanja na izbrano temo za manjše skupine.

Ko se v vašem okolju ali kolektivu pojavi potreba, da bi določeno temo s področja pasti zasvojenosti spoznali bolje, se odzovemo s posebej pripravljeno predstavitvijo, ki lahko vključuje tudi strokovnjaka ali drugega poznavalca področja.